Iz teorije v prakso

Kmetje in veterinarji

Več kot dve tretjini kmetov in veterinarjev skozi pogovore s kolegi išče pomoč in nasvete o pomembnih vprašanjih, kot so prehrana živali, zdravje ali vodenje proizvodnje. S seminarji, ki jih organizira Sano Akademija spodbujamo to pomembno medsebojno izmenjavo izkušenj. Naša posebnost: Posredovanje teoretičnega znanja v povezavi s seminarji na kmetijah, kjer prikažemo praktične primere, ki jih lahko takoj začnete uporabljati v praksi.
 
Tako rejci dobijo inovativne spodbude in metode, s pomočjo katerih bodo lahko tudi v bodoče profitabilno poslovali. Uspešni rejci in veterinarji vidijo izboljšanje proizvodnih ciljev kot enega od njihovih najpomembnejših ciljev. Zato so inovativni izdelki in koncepti v povezavi s stalnim usposabljanjem za nas tako pomembni.

 

Sano akademija vas pri tem z veseljem podpira in vam ponuja seminarje o naslednjih temah:
 
  • Optimalna prehrana in strategija krmljenja
  • Vzreja in zdravje živali 
  • Vodenje kmetije  
  • Sodobno upravljanje črede 
  • Stroškovno učinkoviti krmni obroki

Naš cilj je posredovati informacije, o trenutnem stanju znanosti in raziskav, tako da so naši rejci čimboljše pripravljeni na svoja vsakodnevna opravila. 

Stik z nami

Suzana Topić
Suzana Topić
Vodja Sano Akademije za jugovzhodno Evropo
+386 2 788 52 27
+386 2 788 52 28
Hajdoše 41b
2288 Hajdina
Slovenija