Zdrava rast

Zdrava rast v sodobni prehrani živali

Stremenje za zdravo rastjo na splošno in v sodobni prehrani živali je naš glavni motivator. Posledično se naš moto glasi: 

»Sano nosi odgovornost, da skupaj z zavzetimi zaposlenimi v vseh Sano podružnicah, v vseh državah, bistveno doprinese k razvoju kmetijstva na področju prehrane, zdravja in dobrobiti žival in s tem naredi tudi veliko dobrega za naravo, človeka in živali. «

V skladu s tem usmerjamo naša razmišljanja in dejanja, in oblikujemo prihodnost našega partnerstva z rejci, veterinarji, trgovinskimi partnerji in družbo. Naša področja delovanja bi lahko razdelili na štiri skupine:

  • Kmetijstvo: Zdravo kmetijstvo rabi zdrave, močne živali. Kot kompetentni svetovalci in proizvajalci učinkovitih izdelkov za prehrano živali, polagamo temelje za gospodarski uspeh naših strank in zdravo rast njihovih podjetij.
  • Živali:  V tesnem sodelovanju s kmeti in veterinarji razvijamo inovativne, živalim prilagojene koncepte krmljenja, ki živalim omogočajo zdravo rast v vsaki življenjski in proizvodni fazi.
  • Človek: Z zdravo prehrano živali prispevamo k zdravi prehrani ljudi in se na takšen način soočamo z globalnimi izzivi proizvodnje hrane.
  • Okolje: Socialni čut in ekološka zavest sta bistvena elementa za ohranjanje neokrnjene narave. Zavzemamo se za varstvo okolja in učinkovito rabo virov. Iz manj narediti več, je cilj zdrave rasti.

Zavezani temu celovitemu pogledu, usklajujemo potrebe kmetijstva in sodobne prehrane živali, s pravico do zdrave hrane in skrbjo za okolje.

Stik z nami

Sano, sodobna prehrana živali d.o.o.
+386 2 788 52 27 ali 051 238 415
+386 2 788 52 28
Hajdoše 41b
2288 Hajdina
Slovenija