Usposabljanje strokovnih svetovalcev

Edinstveno izobraževanje

Sano novim sodelavcem ponuja odlične priložnosti za strokovni in osebni razvoj, da bi lahko čimbolj razvili spretnosti pridobljene med študijem. Od tega znanja in kompetenc imajo največ koristi naši kupci v kmetijskem sektorju, ki se poslužujejo naših svetovalnih storitev.
 
Z 9 mesečnim izobraževanjem v Sano akademiji za certificiranega svetovalca/svetovalko za prehrano goveda in prašičev, ponujamo usposabljanje na najvišji ravni, s pomočjo katerega se lahko kompetentno soočimo z izzivi v sodobnem kmetijstvu. Moduli usposabljanja (predavanja v Sano Akademiji, kot tudi usposabljanje na terenu) se korak za korakom nadgrajujejo in vključujejo prenos znanj o strokovnih, znanstvenih temah, kot tudi potrebna znanja o svetovanju, prodaji, retoriki in sodobnem upravljanju odnosov s kupci. 
 
Usposabljanje na terenu spremljta izkušeni Sano svetovalec in trener. Po koncu 9 mesečnega usposabljanja sledi izpit in diploma Sano akademije.
 
Sano ponuja obsežne možnosti za dodatno usposabljanje in dodatne kvalifikacije na Sano akademij: svetovalec specialist, vodja prodaje, predavatelj.
 
Usposabljanje je edinstveno v industriji, in kmetje strokovnost svetovanja naših svetovalcev ocenjujo kot odlično. Vse Sano svetovalce optimalno pripravimo za delo v izbranem poklicu. Sano krije vse stroške izobraževanja, saj je to naložba v prihodnost naših novih sodelavcev. 
 

Stik z nami

Sano, sodobna prehrana živali d.o.o.
+386 2 788 52 27 ali 051 238 415
+386 2 788 52 28
Hajdoše 41b
2288 Hajdina
Slovenija