Sodelovanja

Da bi vedno imeli dostop do najnovejših znanstvenih dognanj in raziskav, Sano Akademija sodeluje s Sano Agrar inštitutom in Inedo, Evropskim inštitutom za dobičkonosno proizvodnjo mleka.
 
Po sistemu iz prakse za prakso, se izkušnje Sano Agrar inštituta prenašajo v Sano Akademijo, ki ta znanja vključi v svoje treninge, izobraževalne koncepte in usposabljanja. Na osnovi takega prenosa znanja in izmenjave izkušenj nastanejo številni novi pogledi, ideje in rešitve za kmetije vseh velikosti. 
 
Skozi sodelovanje z Inedo prihaja do dragocene izmenjave izkušenj z agronomi in veterinarji, kar se odraža tudi v ponudbi Sano akademije - Ineda nam odpira vrata za ustvarjanje kontaktov s priznanimi profesorji iz univerz in inštitutov v Nemčiji, Evropi in ZDA. Iz mreže institucij in praktičnih izkušnje iz več kot 20 Sano držav po vsem svetu, nastane edinstvena konkurenčna prednost v znanju.

Stik z nami

Suzana Topić
Suzana Topić
Vodja Sano Akademije za jugovzhodno Evropo
+386 2 788 52 27
+386 2 788 52 28
Hajdoše 41b
2288 Hajdina
Slovenija