Sano Agrar inštitut

V prihodnost usmerjene raziskave in razvoj

Sano Agrar inštitut. Mi smo sinonim za inovacije - iz prakse za prakso

 

Sano Agrar inštitut je raziskovalno-razvojni inštitut, ki izvaja raziskave in preskušanja za celotno, globalno skupino Sano podjetij. Sano Agrar inštitut je specializiran za vzrejo telet, proizvodnjo mleka in osnovne krme, ki kasneje služi kot osnovni obrok za živali. Tukaj uporabljamo sodobne koncepte in najnovejše tehnologije. Z inovativnimi, edinstvenimi idejami in dolgoletnimi izkušnjami na področju raziskav in razvoja, si Sano ustvarja konkurenčno prednost na področju znanja.

 

Kmetija za vzrejo telet

Pravilen razvoj telet je zelo pomemben. Kajti samo zdrava teleta lahko odrastejo in se razvijejo v visoko proizvodne krave. Na Sano Agrar inštitutu začnemo z vzrejo telet takoj po rojstvu, ko jih preselimo v posamične bokse. V ekstremnih vremenskih pogojih teleta zavarujemo s šotorom. Po prvem mesecu življenja se vzreja nadaljuje v skupinah, v sodobnih hlevih, kjer se teleta začnejo navajati na TMR obrok. Vlaganje v telice je izjemnega pomena, saj bodo čez nekaj let one odločilno vplivale na kakovost črede. Telice dobijo le visoko kakovostne obroke. Zahvaljujoč dobremu krmljenju in odličnim pogojem, dosežejo telice 380 kg telesne teže pri 13. mesecih in so tako pripravljene na osemenitev.

 

Kmetija za proizvodnjo mleka

Na kmetiji je približno 1500 krav molznic s proizvodnjo več kot 12.000 kg. Samodejne krtače izboljšujejo dobro počutje krav. Niso le prijetne, temveč tudi preprečujejo parazite in pripomorejo k povečanju mlečnosti. Veliko svetlobe, svež zrak, voda in kakovostna osnovna in energetska krma so zagotovilo za uspeh v živinoreji. Še posebej ponosni smo na naš hlev za presušene krave. Hlev je namreč le preprost šotor. Ima široko krmilno mizo in široko prehode. To je sodoben hlev. Za presušene krave moramo dobro skrbeti, kajti prvi dan presušitve je tudi prvi dan laktacije. Krave želijo pred telitvijo imeti mir. Boksi za telitev so zato na mirnem mestu, nudijo veliko prostora, so vedno sveže nastlani in so pod neprestanim nadzorom. V prvi uri po telitvi teleta dobijo kolostrum najvišje kakovosti, ki vsebuje vsa potrebna protitelesa. Zaradi tega so teleta zdrava in dobro zaščitena. Tudi osnovni obrok je bistven del dnevne količine pojedene krme. Osnovni obrok dobre kakovosti ohranja krave zdrave, zagotavlja dovolj mleka in pomaga zmanjšati potrošnjo dragih koncentratov.

 

Sodobna pridelava rastlin - za najboljši osnovni obrok

Zato inštitut na 2.000 ha prideluje koruzo, travo, sladkorno peso, žita in oljno ogrščico. V Sano Agrar inštitutu na 300 ha gojimo posebne travne sorte, ki so še posebej primerne za silažo krav in telic. Žetev trave je popolnoma mehanizirana, zato lahko v nekaj dneh pripravimo dovolj silaže za 1.500 krav molznic in 1.000 telet in telic.

Stik z nami

Sano, sodobna prehrana živali d.o.o.
+386 2 788 52 27 ali 051 238 415
+386 2 788 52 28
Hajdoše 41b
2288 Hajdina
Slovenija