Kmetje

Naše znanje za prihodnost kmetijstva.

Mi spremljajo naše stranke in partnerje po vsem svetu pri optimiziranju svojih kmetij in delovnih procesov. Naše strokovno področje delovanja in storitve vedno usmerjamo skladno z aktualnimi zahtevami in bodočimi izzivi globalnega trga za kmetijske izdelke. Zato ponujamo individualne analize in svetovanje, izdelke in koncepte, ki so enostavni za praktično uporabo in dostop do izsledkov najnovejših raziskav. Zanesite se na večkrat dokazano strokovnost vašega Sano svetovalca in nas kontaktirajte, v kolikor imate vprašanja o naših izdelkih ali konceptih krmljenja.

Stik z nami

Sano, sodobna prehrana živali d.o.o.
+386 2 788 52 27 ali 051 238 415
+386 2 788 52 28
Hajdoše 41b
2288 Hajdina
Slovenija

Dodatne vsebine

Vsaka žival gre skozi različne življenjske in proizvodne faze. Od tega, kako bomo zadovoljili potrebe v posamičnih fazah, je odvisen kasnejši uspeh v smislu zdravstvenega stanja in proizvodnje živali. Na mlečnost krav bistveno vplivamo že z

Koliko pustega mesa bo imel pitanec, je odvisno že od krmljenja breje plemenske svinje, saj se že v maternici odloči kakšna bo mišična masa pujska. Po porodu pa imata bistveni vpliv na mesnatost razvoj pujska in dnevni prirasti.V pitališču pa je