Profitirajte tudi vi od Sano svetovalnega koncepta

Strokovno svetovanje in analize

Edinstven Sano svetovalni koncept združuje izkušnje in strokovno znanje kmeta, prehranskega svetovalca in veterinarja. Naš cilj je dolgoročno izboljšati zdravje in učinkovitost živali in s tem poslovne rezultate naših strank. Kot aktivni spremljevalec stojimo našim strankam ob strani z nasveti in dejanji. Analiziramo individualne potrebe in zahteve in pripravimo temu primerno strategijo krmljenja. Naše stranke lahko profitirajo od dolgoletnih izkušenj in znanj o svetovnih trendih v kmetijstvu. Naša globalna mreža znanja povečuje kompetentnost naših svetovalcev in s tem ustvarja dobro osnovo za prihodnjo rast.

7 korakov za zdravo rast

  1. Na začetku kmet skupaj s Sano svetovalcem določi operativne cilje kmetje.
  2. Za potrebe analize Sano svetovalec pregleda trenutno stanje na področju hlevskih razmer, krmljenja in ključnih kazalnikov uspešnosti.
  3. Sano svetovalec ovrednoti vse informacije in ustvari individualno, ciljno usmerjeno, celovito strategijo krmljena.
  4. Sano svetovalec predstavi pripravljen načrt ukrepov in optimalno strategijo krmljenja.
  5. Skupaj s svetovalcem in izbranim veterinarjem kmet izvaja Sano koncept krmljenja v praksi.
  6. Za zagotavljanje dolgoročnega uspeha se poslovni rezultati redno preverjajo.
  7. V kolikor se ugotovijo odstopanja od začrtanih ciljev, se priporočijo korektivni ukrepi.

 

Stik z nami

Sano, sodobna prehrana živali d.o.o.
+386 2 788 52 27 ali 051 238 415
+386 2 788 52 28
Hajdoše 41b
2288 Hajdina
Slovenija