SanoCid®

Stabilizator črevesne flore

Koristi

Najboljša konverzija
Najboljša prebava
Nizke izgube
Visoki dnevni prirasti

SanoCid® - stabilizira črevesno floro in izboljša prebavljivost krme

 

Učinki izdelka SanoCid®

 • zmanjšuje pH-vrednost v hrani in želodcu
 • zmanjšuje sposobnost hrane za vezanje kislin
 • zmanjšuje mikrobno obremenitev
 • preprečuje prebavne motnje
 • izboljšuje prebavljivost krme
1

Lastnosti izdelka

SanoCid® je malo prašen, sipek granulat. Ker je najučinkovitejša kislina v prehrani živali mravljinčna kislina, vsebuje SanoCid® 65 % proste mravljinčne kisline na nosilcu iz kremena.
 
SanoCid® ima naslednje učinke:
 • Zmanjšanje pH-vrednosti krme in zmanjšanje mikrobne obremenitve.
 • Zmanjšanje pH v želodcu in zmanjšanje sposobnosti vezave kisline.
 • Deluje proti patogenim bakterijam v želodcu in tankem črevesu (npr. E.Coli).
 • Stabilizira prebavo in zmanjša prebavne motnje.
 • Izboljšanje zdravstvenega stanja in povečanje dnevnih prirastov.
 • Izboljšanje konverzije.
 
SanoCid® je posebej primeren za vzrejo pujskov, začetno pitanje in pri vhlevljanju mladic, saj so te živali zelo občutljive in nagnjene k boleznim.  Tudi plemenske svinje lahko profitirajo od koristi SanoCida, predvsem pri selitvenem stresu in v primeru neoptimalnih higienskih razmer.  Stabilen prebavni sistem je zelo pomemben predpogoj za dobre rezultate in še zlasti za izboljšanje ekonomsko pomembne konverzije.
Uporabno za sledeče življenjske in proizvodne faze:

Pujski

Odstavitev
Vzrejna faza

Pitanci

Začetno pitanje

Mladice

Vzrejna faza 1

Plemenske svinje

Priprava na porod
Servisni interval
Faza sesanja
Brejost

Uporaba

Vmešajte 0,5 % izdelka SanoCid® v obroke, ki jih he pripravil vaš Sano svetovalec:
 
 • Odstavitev s PreKern® Forte
 • Vzreja pujskov s Suggi® in Ferkelgold® Forte
 • Začetno pitanje z Aminogold® Forte
 • Vzreja mladic z Aminogold® Forte
 • Obrok za breje svinje s Fasersan Trag®
 • Obrok za laktacijo s Sauengold Lac®

Sano kakovost

 • Učinkovite sestavine
 • Varni izdelki
 • Trajnostno in prijazno do okolja
 • Transparentno upravljanje kakovosti

V podjetju Sano za vas proizvajamo hrano najvišje kakovosti - za dolgoročno zdrave in visoko proizvodne živali.