Svetovanje o prehrani goveda

Za veliko mleka

Vsaka žival gre skozi različne življenjske in proizvodne faze. Od tega, kako bomo zadovoljili potrebe v posamičnih fazah, je odvisen kasnejši uspeh v smislu zdravstvenega stanja in proizvodnje živali. Na mlečnost krav bistveno vplivamo že z vzrejo telet. Od krmljenja v presušitvi pa je odvisna plodnost, pojavljanje mlečne mrzlice in proizvodnja v naslednji laktaciji. 

Da bi zadovoljili potrebe živali v vsaki posamični fazi in jih optimalno pripravili na vsako sledečo fazo, smo v podjetju Sano razvili posebne koncepte krmljenja. 

Stik z nami

Sano, sodobna prehrana živali d.o.o.
+386 2 788 52 27 ali 051 238 415
+386 2 788 52 28
Hajdoše 41b
2288 Hajdina
Slovenija

Dodatne vsebine

niojio

Zdravje, učinkovitost in inovacije - to so glavne odlike naših proizvodov. Sano izdelki našim kupcem jamčijo dostop do učinkovitih, visoko kakovostnih izdelkov z učinkovitimi sestavinimi, ki so vgrajeni v naše koncepte krmljenja.Nač cilj

Edinstven Sano svetovalni koncept združuje izkušnje in strokovno znanje kmeta, prehranskega svetovalca in veterinarja. Naš cilj je dolgoročno izboljšati zdravje in učinkovitost živali in s tem poslovne rezultate naših strank. Kot aktivni

Sano je sinonim za kakovost na vsaki stopnji vrednostne verige.Naš cilj je izboljšati procese za zdravo rast preko krme za živali in vse do človeka. Po tej poti hodimo dosledno in se poslužujemo inovativnih in preverjenih rešitev. Naš