Svetovanje o prehrani prašičev

Za veliko pujskov in mesa

Koliko pustega mesa bo imel pitanec, je odvisno že od krmljenja breje plemenske svinje, saj se že v maternici odloči kakšna bo mišična masa pujska. Po porodu pa imata bistveni vpliv na mesnatost razvoj pujska in dnevni prirasti.

V pitališču pa je zelo pomembno, da se ne zamastijo, a da imajo vseeno visoke priraste. Pomemben je tudi pravočasen zakol, da bi imeli optimalno mesnatost. 

Ta primer jasno prikaže kakšen medsebojni vpliv imajo različne proizvodne faze. 

Vsak prašičerejec mora dosečti najboljši možen rezultat.

Živali morajo biti optimalno pripravljene na naslednjo fazo. To povečuje dobiček v zaprtem sistemu in predstavlja bistveno prednost pred konkurenco.

Uspešna proizvodnja pujskov in mesa sta možni samo, če smo v vsaki življenjski in proizvodni fazi, optimalno zadovoljili potrebe živali.

Stik z nami

Sano, sodobna prehrana živali d.o.o.
+386 2 788 52 27 ali 051 238 415
+386 2 788 52 28
Hajdoše 41b
2288 Hajdina
Slovenija

Dodatne vsebine

niojio

Zdravje, učinkovitost in inovacije - to so glavne odlike naših proizvodov. Sano izdelki našim kupcem jamčijo dostop do učinkovitih, visoko kakovostnih izdelkov z učinkovitimi sestavinimi, ki so vgrajeni v naše koncepte krmljenja.Nač cilj

Edinstven Sano svetovalni koncept združuje izkušnje in strokovno znanje kmeta, prehranskega svetovalca in veterinarja. Naš cilj je dolgoročno izboljšati zdravje in učinkovitost živali in s tem poslovne rezultate naših strank. Kot aktivni

Sano je sinonim za kakovost na vsaki stopnji vrednostne verige.Naš cilj je izboljšati procese za zdravo rast preko krme za živali in vse do človeka. Po tej poti hodimo dosledno in se poslužujemo inovativnih in preverjenih rešitev. Naš