Učne metode

Kombinirano učenje kot inovacijska prednost

To je celostni učni pristop, ki kar najboljše izkorišča možnosti interneta v povezavi s klasičnimi učnimi metodami in mediji. Udeležencem omogoča upravljanje znanja, učenje, komuniciranje in informiranje neodvisno od časa in kraja, v kombinaciji z izmenjavo izkušenj, igranjem vlog in osebnih stikov v tradicionalnem izobraževanju v učilnici.
 
Na vseh stopnjah izobraževanja kombiniramo samostojno učenje z usposabljanjem, seminarji, individualnim mentorstvom in coachingom. 

Stik z nami

Sano, sodobna prehrana živali d.o.o.
+386 2 788 52 27 ali 051 238 415
+386 2 788 52 28
Hajdoše 41b
2288 Hajdina
Slovenija