Proizvodnja mleka in gibanje cen mleka v EU, Sloveniji in Hrvaški

Mleko in mlečni proizvodi predstavljajo pomemben vir hranljivih in bioloških snovi v prehrani ljudi.

Pri določenih kategorijah prebivalstva predstavljajo tudi pomemben dejavnik v preventivi pri nekaterih boleznih (osteoporoza, kardiovaskularnih bolezni in diabetesu tipa 2).

Evropska unija je največji proizvajalec kravjega mleka na  svietu in izvoznik mlečnih proizodov v različne dele sveta. Ta veja živinoreje daje največji posamični prihodek v kmetijstvu v EU.

Slika: Največji proizvajalci kravjega mleka na  svetu v letu 2020.

 

Po odpravi kvot za proizvodnjo mleka v EU se je trg mleka v EU prilagodil. Proizvodnja mleka na kravo se je povečala, prav tako tudi celotna proizvodnja mleka v EU, skupno število krav se je zmanjšalo, poraba mleka na prebivalca pa se je zmanjšala. Intenziviranje proizvodnje mleka se dogaja ne samo v EU, ampak tudi na drugih področjih, kjer se proizvaja kravje mleko.

Spremembe gredo v smeri povečanja učinkovitosti proizvodnje, zagotavljanja donosnosti in zagotavljanja dolgoročne gospodarske vzdržnosti proizvodnje. Sodobni kmetje morajo vlagati v ustvarjanje ugodnih pogojev za proizvodnjo na svojih kmetijah, ohranjanje konkurenčnosti, uporabo višje ravni tehnologije in izboljšanje produktivnosti dela.

Idealno bi bilo, če bi smiselno uvajanje novih tehnologij povečalo proizvodno učinkovitost, zmanjšalo prihodnje stroške, izboljšalo kakovost izdelkov, zmanjšalo negativne vplive na okolje in izboljšalo dobro počutje živali.

V obdobju od leta 1998 do 2017 se je proizvodnja mleka v EU povečala s 151 milijonov ton na 165 milijonov ton ali 10%. Med letoma 2017 in 2020 so proizvodnja mleka in dobave mlekarn v EU še naprej rasle (prikazano na spodnjem grafikonu).

 

V letu  2020 se je proizvodnja mleka v EU  povečala za 1,6 %glede na predhodno leto

Po napovedih se pričakuje nadaljnje povečanje proizvodnje mleka v EU s 167,3 milijonov ton leta 2020 na 180,6 milijonov ton leta 2030 ali približno 8%.

Če pogledamo najnovejše podatke Evropske komisije o količinah mleka, dobavljenega državam EU v zadnjih 12 mesecih (naslednji graf s podatki februar 2020-januar 2021 / februar 2019-januar 2020), lahko vidimo, da je v tem obdobju v Avstriji in Litvi je prišlo do upada odkupa mleka (-0,4% in -0,2%), medtem ko so druge države EU zabeležile manjši ali večji porast proizvodnje mleka.

Na Hrvaškem je končno prišlo do spremembe negativnega trenda z minimalnim povečanjem za 0,2%, medtem, ko se je v Sloveniji v tem obdobju povečalo oddajanje mleka za 2,8%, kar je nad doseženim povečanjem na ravni EU (2020/2019 plus 1,6%).

Januarja 2021 se je odkup mleka na ravni EU-27 v primerjavi z istim mesecem lani zmanjšal za 0,9%. Odkup mleka se je zmanjšal v 9 državah EU, največji upad pa je zabeležil v Franciji (3,4%) in Španiji (3,1%). Hkrati se je v HR odkup povečal za 2,1%, v Sloveniji pa za 1,7%.

 

Skupna proizvodnja mleka na Hrvaškem že leta upada, medtem, ko je proizvodnja mleka v Sloveniji veliko bolj stabilna, zato je bilo po podatkih Eurostata leta 2019 v Sloveniji proizvedenega več mleka kot na Hrvaškem.

Medtem, ko Slovenija proizvede več mleka, kot ga potrebuje, in ga skupaj z drugimi državami izvozi na Hrvaško, je Hrvaška velik uvoznik mleka, ker ga za svoje potrebe ne proizvede skoraj dovolj.

Gibanje cen mleka

Značilnost trga mleka in mlečnih izdelkov v EU, pa tudi po vsem svetu, je variabilnost cen in ciklov njihovega gibanja. Na te spremembe vplivajo številni dejavniki, kot so politični (npr. embargo na izvoz mleka v Rusijo), institucionalni (npr. odprava kvot EU), ekonomski (npr. sprememba kupne moči v državah uvoznicah) in okoljski (podnebje).

Če pogledamo statistične podatke o gibanju cen mleka v EU, je eno prvih združitev stari rek "Panta rei" (vse teče, vse se spreminja).

Nihanja cen mleka na ravni EU v obdobju 2001–2020 so prikazana na spodnjem grafikonu. Cene mleka v tem obdobju opazno nihajo (0,40 - 0,25 EUR / liter) z nekoliko manjšo nestanovitnostjo cen mleka v zadnjih 4 letih.

V EU se cene mleka razlikujejo od države do države. Najvišje cene imajo proizvajalci mleka na Cipru in Malti, ki sta tudi najmanjši proizvajalki kravjega mleka v EU.

Primerjava cen mleka po državah EU januarja 2021 v primerjavi z istim mesecem 2020 je prikazana na spodnjem grafikonu.

 

Očitno je, da tako Hrvaška kot Slovenija spadata v skupino držav, kjer je cena pod povprečjem EU.

Gibanje cene mleka je pogojeno s prevladujočimi razmerami na trgu (ponudba in povpraševanje), proizvajalci pa na njegov nastanek praviloma nimajo (pomembnega) vpliva.

 

Na kaj lahko proizvajalec vpliva

Na kaj lahko proizvajalec vpliva, je strošek proizvodnje litra mleka na svoji kmetiji.

Osnova za to je pridelava kakovostnih kosovnih kosovnih živil z uporabo, ki lahko zmanjša potrebo po hrani, ki jo je treba dodati obroku (pogosto kupujte), npr. žita in beljakovinske sestavine, in s tem zmanjša proizvodne stroške ali poveča dobiček.

S kakovostnim upravljanjem črede je mogoče doseči visoko raven zdravja živali in učinkovito reprodukcijo črede, kar bo zagotovilo večjo učinkovitost izkoriščanja hrane in s tem prispevalo tudi k znižanju stroškov prireje mleka.

Z zagotavljanjem udobja živalim in ustreznih tehnik hranjenja z uporabo natančno uravnoteženih obrokov, ki temeljijo na podrobnih informacijah o kakovosti in značilnostih krme, je mogoče še povečati proizvodnjo in učinkovitost prireje mleka in s tem povečati donosnost proizvodnje. 

 

Avtor: Pero Gnjidić

Stik z nami

Sano, sodobna prehrana živali d.o.o.
+386 2 788 52 27 ali 051 238 415
+386 2 788 52 28
Hajdoše 41b
2288 Hajdina
Slovenija