Ali spremljate vsebnost mineralov v krmi za govedo in zakaj?

Prehrana goveda

Živali dobijo del mineralov iz običajne krme, ki jo zaužijejo, praviloma pa je potrebna dodatna oskrba z mineralnimi mešanicami v obliki prahu in "lizik" oziroma bolusov, pojasnjuje Pero Gnjidič iz podjetja Sano. 

Oskrba z minerali v ustrezni količini in medsebojno uravnoteženost je eden od predpogojev za ohranjanje zdravja in doseganje želene proizvodne pripravljenosti živali.

»Del jih dobijo z običajno krmo, ki jo zaužijejo, praviloma pa je potrebna dodatna oskrba z mineralnimi mešanicami v obliki prahu, 'lizik' ali bolusov,« pojasnjuje Pero Gnjidić, regionalni specialist za govedorejo podjetja Sano. Dodaja, da je za natančno oskrbo teh živali potrebna analiza sestave krmil, ki se uporabljajo pri krmljenju.

Ta strokovnjak poudarja, da je cilj preskrbe s temi elementi vzdrževati ravnovesje med vnosom na eni strani ter porabo v telesu in njihovim izločanjem iz telesa na drugi strani, da bi zagotovili kontinuirano preskrbo na zadovoljivi ravni. Če je vnos pod nivojem potreb, nastane primanjkljaj.

Pasma, intenzivnost proizvodnje, življenjska in proizvodna faza (kategorija), teža živali, način reje (pašnik ali neprekinjena namestitev v hlevu), njihova razpoložljivost iz razpoložljive krme in drugi dejavniki vplivajo na to, katere minerale, v kakšni količini in na kakšen način dodajati govedu za ohranjanje zdravja in doseganje ciljne intenzivnosti prireje.

»Potrebni so za rast, proizvodnjo in imunost. Mnogi so potrebni za delovanje encimov in sodelujejo v številnih presnovnih procesih v telesu« poudarja in dodaja, da je v primeru njihovega pomanjkanja šibkejša rast mladih živali, motnje reproduktivne funkcije, zmanjšan apetit, zmanjšana produktivnost, pojav raznih okužb, bolezni parkljev....

Govedo potrebuje makro in mikro minerale

Da bi jih bolje razlikovali, pojasnjuje, da so makrominerali tisti, ki jih živali potrebujejo v večjih količinah, njihove vrednosti v krmnih mešanicah ali mešanicah pa so podane v odstotkih. Govedu se dodajo kalcij, fosfor, magnezij, natrij, klor in žveplo.

Po drugi strani pa so mikrominerali tisti, katerih potrebe so bistveno manjše in so njihove vrednosti (vsebnosti) običajno navedene v miligramih. Običajno so dodani cink, mangan, baker, jod, kobalt in selen. Pomembno je poudariti, da je njihova oskrba povezana z oskrbo z vitamini, tako je na primer kobalt nujen za sintezo vitamina B12, obstajajo pa še številne druge interakcije, na primer selena in vitamina E, vitamina D in kalcija...

»Poleg ravni v hrani je pomembna tudi njihova biološka razpoložljivost, ki je odvisna od samega vira. Razlike so tudi med različnimi anorganskimi viri, kot so oksidi, sulfati, karbonati, in organskimi viri, kot so kompleksi z aminokislinami ali drugimi. organske molekule imajo večjo biološko dostopnost od anorganskih« pravi Gnjidić.

Tako strokovnjak iz podjetja Sano poudarja, da so vsebnosti v krmi odvisne od številnih dejavnikov (npr. vrste tal, gnojenja...) in da so na nekaterih območjih tla bogata z določenimi minerali, na drugih pa jih primanjkuje (npr. selena).

Trdi, da lahko intenzivno, predvsem večletno gnojenje z določeno vrsto gnojila privede do izjemno visokih vrednosti v tleh, nato pa tudi v pridelkih, ki so pridelani na teh zemljiščih. Na primer pri gnojenju s perutninskim gnojem pride do povečanja vsebnosti fosforja in kalija v tleh, nato pa posledično tudi v silažah, pridelanih na teh parcelah.

»Da bi preprečili morebitne težave zaradi nezadostne ali preobilne oskrbe živali, je koristno analizirati krmo, ki se uporablja v prehrani, in na vsebnost mineralov« poudarja in dodaja, da je mogoče sklepati iz rezultatov analize krme o potrebnem dopolnjevanju obrokov, pa tudi o morebitni potrebni korekciji gnojenja z namenom povečanja vsebnosti določenih mineralov v tleh, če jih primanjkuje. Če pa jih je v presežku, se jim pri dognojevanju izogibajte.

Možnosti dopolnitve v obrokih

Na podlagi poznavanja vsebnosti mineralov v osnovnem oziroma voluminoznem delu obroka, še bolje pa vsebnosti njegovih ostalih sestavin, je mogoče ustrezneje izbrati ustrezno obliko prehranjevanja.

Kot že omenjeno na začetku, mineralne mešanice, najpogosteje v obliki prahu, ki se uporabljajo pri pripravi (mešanju) krmnih mešanic za govedo ali v popolnem mešanem obroku (TMR), po priporočilu strokovnjakov za krmljenje omogočajo zadovoljevanja potreb posameznih proizvodnih kategorij v skladu s trenutno življenjsko oziroma proizvodno fazo, pojasnjuje Gnjidić. Dodaja, da se včasih na primer kravam, daje in potem prosto jemljejo po mili volji (na primer soda bikarbona).

Poleg praškaste oblike jih lahko dodajamo tudi v obliki trdnih "lizik", z ali brez melase, ki so še posebej primerne za pašno govedo. V tem primeru živali takšne mešanice mineralov oziroma mineralov in vitaminov prosto jemljejo (ližejo) po mili volji.

Sledi tretja oblika, to je dajanje bolusov, ki lahko vsebujejo različne kombinacije glede na cilj, ki ga želimo doseči. Pri tem gre običajno za postopno sproščanje v daljšem časovnem obdobju za dolgoročno oskrbo na primer s cinkom, manganom in selenom za izboljšanje reprodukcijskih rezultatov ali za hitrejše sproščanje z namenom doseganja optimalne koncentracije v kritično obdobje za žival (npr. bolus s kalcijem za preprečevanje pojava mlečne mrzlice v času telitve).

Da bi se čim bolj približali genetskemu potencialu živali

Pri krmljenju visoko produktivnih krav molznic je še posebej pomembno natančno poznavanje njihove vsebnosti v krmi, ki jo uporabljajo v obrokih. To še posebej velja, je pojasnil, za krmo, ki se uporablja v obrokih za presušene krave zaradi preprečevanja morebitnih presnovnih motenj ob telitvi.

To je pomembno tudi pri krmi v obrokih za visoko mlečnost, saj je poznavanje vsebnosti mineralov osnova za njihovo uravnovešanje v obroku z namenom doseganja potrebne optimalne porabe, potrebne za pokrivanje potreb visoko intenzivnih presnovnih procesov visoko produktivnih živali.

Natančna analiza mineralov

Pomembno je, poudarja, ločiti stopnjo potrebe po njih, najprej, da se izognemo pojavu kliničnih (jasno vidnih) znakov pomanjkanja, od ravni ponudbe, da ohranimo optimalno raven zdravja, visoko uspešno reproduktivno funkcijo in dosežemo visoko raven proizvodnje, čim bližje genetskemu potencialu živali.

»Danes je v laboratoriju Sano na Hrvaškem na voljo izjemno natančna analiza mineralov v vsej krmi z metodo rentgenske fluorescence (XRF). Je del sodobne tehnologije natančnega krmljenja goveda, ki se uporablja na naprednih farmah v Sloveniji. Hrvaška in vse tiste države, iz katerih vzorci prihajajo na analizo v naš laboratorij« za konec pove ta strokovnjak.

Za več informacij glede krmljenja govedi jih kontaktirajte na enega izmed spodaj navedenih kontaktov.

 

Vir: https://www.agroklub.com/stocarstvo/pratite-li-razinu-minerala-u-hranidb...

Avtor intervjuja: Karolina Rastija

Foto: Pero Gnjidić

Stik z nami

Sano, sodobna prehrana živali d.o.o.
+386 2 788 52 27 ali 051 238 415
+386 2 788 52 28
Hajdoše 41b
2288 Hajdina
Slovenija

Dodatne vsebine

Teleta se rodijo brez funkcij predželodca, kar še posebej velja za vamp. V najzgodnejši fazi življenja (prva 2-3 tedne) rast in razvoj teleta je skoraj izključno odvisen od tekoče hrane, ki mu je na voljo (kolostrum,

Vsaka žival gre skozi različne življenjske in proizvodne faze. Od tega, kako bomo zadovoljili potrebe v posamičnih fazah, je odvisen kasnejši uspeh v smislu zdravstvenega stanja in proizvodnje živali. Na mlečnost krav bistveno vplivamo že z

Robotska molža je spremenila tradicionalne načine vsakdanjega življenja na kmetiji. Ponovno je oživela privlačnost kmetijstva za mlajše in tehnološko ozaveščene kmete, ki iščejo novo fleksibilnost pri delu, donosen posel in boljši življenjski